• image04
  • Current

 

 

               สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2536   โดยเช่าอาคารที่บริเวณถนนชยางกูร เยื้องที่ทำการอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นที่ทำการ และต่อมาได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ของตนเองและขึ้นโดยได้ เปิดทำการเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2540  บนเนื้อที่   16 ไร่   1 งาน  17 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  127 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโพธิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ริมถนนอรุณประเสริฐ  ห่างจากตัวเมือง  ประมาณ  8  กิโลเมตร  ในบริเวณประกอบด้วยอาคารสำนักงาน  ด้านหน้าเป็นตึก 3 ชั้น  ด้านหลังเป็นอาคารตรวจสภาพชั้นเดียวต่อเนื่องกันมีบ้านพักข้าราชการ  เป็นแฟลต  4  ชั้น    จำนวน   23   ยูนิต  มีขนส่งจังหวัดเป็นผู้บริหารงาน

 

              พื้นที่รับผิดชอบอยู่ภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญเดิมเป็นอำเภอหนึ่งที่ ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่พื้นที่ติดชายแดน มีอาณาเขตกว้างขวาง มีพลเมืองมากเกือบสี่แสนคน เพื่อประโยชน์ในการปกครองรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงได้มีการเสนอให้แยกอำเภออำนาจเจริญ หัวตะพาน  ชานุมาน เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา พนา และลืออำนาจ ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย

 

             จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,161,248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่ โดยอำเภอชานุมานมีพื้นที่มากที่สุดคือ 641,925 ตารางกิโลเมตร และอำเภอลืออำนาจมีพื้นที่น้อยที่สุดคือ 209,670 ตารางกิโลเมตร