• image04
  • Current
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนายม

สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมครูขนส่ง อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนายม เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านนายม