• image04
  • Current
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองอำนาจเจริญออกทำการตรวจสอบความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองอำนาจเจริญออกทำการตรวจสอบความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ