• image04
  • Current

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ โครงการเพิ่มประสิทธํิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ

ไฟล์แนบ