• image04
  • Current

               ด้วย  สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำป้ายถาม-ตอบ แบบเคลื่อนที่อัจฉริยะ”   เพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ความสนใจเครื่องหมายจราจร ก่อนสอบขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งในส่วนของสำนักงานและในส่วนของการออกโครงการรถโมบายเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถ     จึงขอประชาสัมพันธ์       เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้บริการดังกล่าวได้

ไฟล์แนบ