• image04
  • Current
แสดงรายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 9 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
24/05/2017ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
24/05/2017ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญและบริเวณโดยรอบ
19/05/2017ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถในตำแหน่งผูู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
11/05/2017ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
27/04/2017ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
25/01/2017เผยแพร่ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงห้อง GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
06/09/2016สำนักขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญเปิดให้บริการ ป้ายถาม-ตอบ แบบเคลื่อนที่อัจฉริยะ
06/09/2016มุ่งยกระดับการให้บริการประชาชนจัดตั้ง “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” ตามนโยบายรัฐบาล ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นจุดอำนวยความสะดวกการติดต่องานด้านบริการ
06/09/2016สำนักงานขนส่งอำนาจเจริญเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์